DOM JEDNORODZINNY W GDYNI

DOM JEDNORODZINNY W GDYNI

Kompleksowa modernizacja typowego budynku jednorodzinnego z lat sześćdziesiątych, połączona z dobudowaniem garażu. Zakres prac projektowych obejmował projekt budowlany do pozwolenia na budowę oraz projekt wnętrz.